Navigácia

CopyDáma má svoje pero pripravené

info@copydama.sk 

Čo odo mňa môžete čakať?

Copywriting a redakčné práce

Obsahové stratégie

Copywriting a redakčné práce

Texty, ktoré upútajú, zaujmú a predajú sú tie, ktoré dokážu dômyselne pracovať s čitateľovou pozornosťou. Tá je v online priestore obmedzená.

Preto stavte na dobre štruktúrovaný text s jasnou informačnou hodnotou. Pomôže to vašim čitateľom bleskovo sa zorientovať a nájsť to, čo hľadajú.

A vám zase premenia náhodných okoloidúcich na verných čitateľov či zákazníkov.

 • Blogové články
 • Texty na web
 • PR, SEO články
 • Newsletter
 • Natívne články
 • Emaily
 • Spracovanie rozhovorov
 • Texty, príspevky a články v súlade so zameraním média

Ako to celé prebieha?

Spoznáme sa

Spolupráca začína úvodným stretnutím (online alebo naživo), kde si spolu prejdeme vaše podnikanie, zámery a ciele. Čím podrobnejšie budem do vášho biznisu vidieť, tým spokojnejší budete s výsledkom.

Vypracovanie ponuky

Následne vám vypracujem ponuku, ktorá zahŕňa cenu za projekt, termíny, rozsah a obsah zadania. Ak sa dohodneme, podpíšeme spolu zmluvu o spolupráci.

Konečný výstup

Štandardne je výstupom, ktorý dostanete, textový dokument odovzdaný elektronickou cestou vo Worde, prípadne zdieľaný dokument Google.

Obsahová stratégia

Vybudujte si s vašimi klientami vzťah a vytvorte z vašej cieľovky komunitu.
Je super, ak sa z návštevníka webu stane platiaci zákazník. Ešte lepšie je, ak si vás zapamätá a vráti sa.

D

Vďaka obsahovej stratégii bude váš komunikačný mix zložený z dômyselne naplánovaného, jednotného a konzistentného obsahu. Či už ide o blog, newsletter, emailing, či príspevky na sociálne siete, zvolím také kanály, ktorými dostanem váš biznis bližšie k tým správnym ľuďom.

Vypracovanie obsahovej stratégie zahŕňa:

Analyzačná časť
Úvodné stretnutie (online alebo naživo)
 • vysvetlíte mi, ako funguje váš biznis, popíšete mi vašu súčasnú stratégiu a prejdeme si vaše vízie a ciele
Zákaznícky výskum
 • zistím, aké potreby, túžby a obavy majú vaši zákazníci
Audit súčasného obsahu
 • cieľom je zhodnotiť, do akej miery váš obsah odpovedá na zákaznícke potreby, odhalím tým jeho silné a slabé stránky
Analýza konkurencie
 • definujeme si, kto skutočne vašou konkurenciou je a kto nie
 • dôležité je hľadisko relevantného trhu: je vymedzené miestom a predovšetkým cieľovou skupinou
 • zistím, kde váš biznis v porovnaní s konkurenciou ťahá za kratší koniec a v čom, naopak, spočívajú vaše výhody
Tvorba stratégie a voľba taktiky
 • Komunikácii dám dlhodobý smer a jednotný štýl
 • Obsah prispôsobím nákupnému cyklu vášho klienta
 • Vyladím pozicioning vašej značky
 • Definujem konkrétnu taktiku na najbližšie obdobie
 • Stanovím vhodné komunikačné kanály a vyradím tie neefektívne
 • Jednotlivé kroky následne implementujem do publikačného plánu
Výstup
 • Dostanete prehľadnú a zrozumiteľnú prezentáciu
 • Dokument bude zahŕňať výsledky analýz aj jednotlivé strategické kroky
 • Súčasťou sú aj príklady konkrétnych textov unikátne pre váš biznis a priamo použiteľné vo vašej komunikácii

Koľko stojí copypráca?

Cenu počítam vždy za konkrétny projekt a okrem hodinovej sadzby (45 €) vychádza aj zo zložitosti a rozsahu zadania. Pri nových klientoch účtujem zálohovú platbu vo výške 20 % z celkovej ceny projektu. Dlhodobí klienti platia dohodnutým spôsobom na základe faktúry raz mesačne alebo po odovzdaní projektu.

Pre vašu predstavu:

Text článku v rozsahu 2 NS:

Pri poctivo dodaných podkladových materiáloch zaberie väčšinou 2, maximálne 3 hodiny

od 90 € až 135 €

Vyžadujúci podrobné naštudovanie témy a samostatný rešerš zdrojov spracúvam asi 5 hodín

cca 225 €

Cena obsahových stratégií sa pohybuje:

Pri jednoduchých orientačných stratégiách bez podrobného zákazníckeho výskumu: vhodné pri menších začínajúcich projektoch

od 630 €

V prípade podrobných obsahových stratégií

od 1.000 €

Texty na web:

Texty na web odo mňa získate za cenu
od 1.000 €